logo

adres marker Wacława Gąsiorowskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Pon -Pt: 8:00 - 20:00

Procedura Sygnalisty

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących  zgłoszeń na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń:

  • w formie listownej na adres: MEDIKAR Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „sygnalista”, itp.
  • osobiście lub telefonicznie Tel. 500 125 962 (bez nagrywania rozmów) do osoby wyznaczonej w MEDIKAR. Osoba wyznaczona, do której osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu.;
  • poprzez adres email sygnalista@medikar.pl

Załącznik – procedura sygnalisty